En normalt högre vattenkonsumption i Lindkoski

OBS! På f.d. Heikasbackens vattenandelslags område har upptäckts en normalt högre vattenkonsumption. Områdets invånare (Markusbacksvägen, Koulutanhua, Lindkoskivägen) uppmanas kontrollera att det i hushållen inte finns läckande kranar eller wc-byttor.