En fjärde coronavaccindos för personer som fyllt 80 år

Alla 80 år fyllda kan nu få en fjärde coronavirusvaccindos. Intervallet mellan dos tre och fyra bör vara minst tre månader.

Använd i första hand tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa numret 0444 555 360 vardagar klockan 8–16Ring bara en gång och vänta på att vi ringer tillbaka!

Mera information:

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/thl-rekommenderar-en-fjarde-coronavaccindos-for-personer-som-fyllt-80-ar-och-aldre-som-bor-pa-vardhem