Du hinner ännu svara på: Enkäten om kultur- och fritidstjänster i byarna

Ca 500 invånare i byarna i Östra Nyland har redan svarat på hurdana kultur- och fritidstjänster de saknar. Fint!  Du hinner ännu svara, enkäten är öppen fram till 30.6!

Du kommer till enkäten via länken här nedan:

https://www.borga.fi/enkaten-om-kultur-och-fritidstjanster-i-byarna-i-ostra-nyland