Donation till Hilda Käkikoski skola, Porloms enhet

Torsdagen den 22.9.2022 donerade Fastighets Ab Porlammin Taitotalos styrelse 2400 euro till Hilda Käkikoski-skolans filial i Porlom. Bildningsdirektör Pia Kokko tog emot donationen på kommunens vägnar: ”Kommunen, skolan och särskilt skolans elever tackar Taitotalos styrelse för att de har beslutat att donera sina mötesavgifter till våra elever. Skolan kan aldrig ha för mycket pengar.”  Donationen är till förmån för eleverna och kan användas till utflykter, sportutrustning, evenemang eller andra liknande inköp som skolan beslutar om till förmån för eleverna. Enligt skolans rektor Titta Väkeva kommer elevrådet att delta i planeringen av hur pengarna ska användas. ”Ett stort och glatt välkomnande av skolårets början! Ett stort tack till Taitotalos styrelse. Eleverna kommer säkert att göra bra och korrekta val när det gäller donationen”, säger Väkevä.

 

Lappträsk kommun deltar i modellen Barnvänlig kommun, enligt vilken alla barn och unga konsulteras i kommunens beslutsfattande.