Delta i utredning om de svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna

Bästa svenskspråkiga nylänning!

Nyland 2019 är Nylands landskapsförbunds projekt med uppgift att förbereda genomförandet av vård- och landskapsreformen i Nyland.

Att garantera tillgängligheten till svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster i Nyland är en viktig målsättning för projektet. För att få ta del av dina erfarenheter och synpunkter har vi skapat ett frågeformulär om social- och hälsovården i Nyland. Vi hoppas att du också delar med dig av dina ideér och tankar om hur de svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna samt tillgängligheten till dem borde utvecklas i landskapet Nyland.

Du kommer åt frågeformuläret genom att klicka på länken nedan:

https://research.innolink.fi/tutkimus/uudenmaan_liitto/181/

Det tar dig bara några minuter att svara på frågorna och bland dem som svarat lottar vi ut 10 biobiljetter!

Var vänlig och svara senast söndagen den 13.5.

Enkäten genomförs i samarbete med Innolink.

Dina synpunkter är viktiga för oss!

 

Bästa hälsningar,

Nyland 2019 och Nylands förbund.

Christina Gestrin och Säde Pitkänen

Utredningspersoner för den svenskspråkiga servicen i projektet Nyland 2019