Dagsverksamhet för äldre klienter vid Mainiokoti Klockaren inleds från och med 4.10.2021.

Dagsverksamhetstjänsten är en förebyggande och rehabiliterande verksamhet som främjar de äldres funktionsförmåga, mentala välbefinnande och sociala relationer. De nya och separata utrymmena för dagsverksamheten är tillgängliga, och det finns också en tillgänglig och säker gård som gör det möjligt för klienterna att njuta av övervakade utomhusaktiviteter.

Dagsverksamheten är avsedd för äldre personer över 65 år som bor hemma och som behöver stöd för att delta i aktiviteter utanför hemmet. Kommunen beslutar om deltagande i dagsverksamheten. En avgift tas ut för deltagande i dagsverksamheten.

Dagverksamheten pågår i minst 6 timmar. För varje dagsverksamhetsklient görs en vård- och rehabiliteringsplan upp i samarbete med närstående. Dagsverksamheten består av ett varierat dags- och veckoprogram som stöder klienternas fysiska, psykologiska och sociala behov. Du har också tillgång till bastu och tvättmöjligheter, måltider (morgonkaffe, lunch, eftermiddagskaffe), hjälp med grundläggande bassjukvårds åtgärder, utomhusaktiviteter och vila i ett lugnt vilorum. Personalen vid dagsverksamheten är professionell och har erfarenhet av att arbeta med personer med minnesproblem.

För mer information och kontaktuppgifter om du vill delta i dagsverksamheten:
Servicehandledare, Lappträsk kommun
Heini Pekkola
Tel. 044 4914771
heini.pekkola@lapinjarvi.fi

Dagsverksamhetens kontakuppgifter:
Mainiokoti Lukkari – Klockaren
Fredsbyvägen 3, Lappträsk
lh Kati Ruokolainen
Tel. 044-7208679
enhetens chef Kaarina Lücke
Tel. 040- 6302991