Coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk fortsätter 8.3.2021 – åldersgruppen för riskgrupp 1 utvidgas till att omfatta personer i åldern 18-69 år

Coronavaccinationer för invånare i Lovisa och Lappträsk fortsätter 8.3.2021. Vaccinationstid ska beställas på förhand. Vaccineringen är avgiftsfri.

Observera att vaccinationer ges enbart med tidsbeställning! Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa numret 0444 555 360 vardagar klockan 9–14.

Personer i åldersgruppen 75 år och äldre – det finns lediga vaccinationstider vecka 10 både till vaccinationsstället i Lovisa och i Lappträsk (situationen 5.3.2021)

Personer i ålder 18-69 år – det finns lediga vaccinationstider vecka 10 både till vaccinationsstället i Lovisa och i Lappträsk (situationen 5.3.2021).

Vaccinationstur vecka 10

· Personer födda år 1946 eller tidigare (75 år och äldre)

· Personer födda år 1952-2003 (18-69 år) med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom (riskgrupp 1). Till denna riskgrupp hör personer som genomgått

o organtransplantation eller stamcellstransplantation

och personer med

o cancersjukdom under aktiv behandling

o svår störning i immunförsvaret

o svår kronisk njursjukdom

o svår kronisk lungsjukdom

o läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes

o Downs syndrom.

Närmare information om riskgrupperna finns på THL:s webbplats, vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom.

Närmare information om vaccinationerna finns på Lovisa stads webbplats, loviisa.fi/sv/coronavaccinatio