Coronavaccinationer utan tidsbokning populära – nästan 700 coronavaccin gavs 15.12.

På vaccinationsstället i Lovisa ges coronavirusvaccin utan tidsbokning på vissa dagar. Populariteten av coronavaccinationer utan tidsbokning har överraskat personalen i stadens grundtrygghetscentral på positivt sätt. Onsdag 15.12.2021 gavs till och med 690 coronavaccin, och särskilt på morgonen var kön lång. Alla invånare i Lovisa och Lappträsk som fyllt 18 år kan nu få en tredje dos av coronavaccin, förutsatt att det vid tidpunkten för vaccinet har gått minst fem månader efter den andra dosen.

Vaccinationsstället i Lovisa är den före detta busstationen på adressen Mannerheimgatan 14, 07900 Lovisa. Alla lokalerna på busstationen är i användning för vaccinationerna: under de populäraste dagarna har man haft tre vaccinationslinjer öppna. I lokalerna ryms inte flera vaccinationslinjer. Också utrymmet i väntrummet för observation efter vaccination är begränsat när man ska hålla avstånd till andra och beakta övriga säkerhetsanvisningar.

– Stadens övriga större lokaler används aktivt för andra ändamål. Den gamla busstationen har ändå varit ett bra vaccinationsställe, berättar grundtrygghetsdirektör Carita Schröder.

I vaccinationerna deltar också den privata företagshälsovården. I Lovisa finns bara en privat aktör inom företagshälsovård, företagshälsovården Mehiläinen. Företagshälsovården har redan under längre tid deltagit i vaccineringen på olika sätt och man håller på att planera att samarbetet ska utvidgas.

I vaccineringstur står för närvarande

Det ska ha gått minst 5 månader efter den andra dosen eller 2 månader för personer med kraftigt försvagat immunförsvar.

Vaccinationer av barn 5–11 år inleds efter julen och vi meddelar om det senare.

Coronavaccinationer utan tidsbokning 

Alla invånare i Lovisa och Lappträsk som står i tur för vaccin kan få sin vaccindos också utan tidsbokning på Lovisa busstation följande dagar:

 

Måndag 20.12.2021 kl. 9–15.30

Tisdag 28.12.2021 kl. 9–15.30

Tisdag 4.1.2022 kl. 8.30–15.30

Onsdag 5.1.2022 kl. 8.30–15.30

 

Tidsbokning 

Boka tid i första hand via tidsbokningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa numret 0444 555 360 vardagar klockan 8–16. Dina kontaktuppgifter sparas i systemet, lyssna på det inspelade meddelandet. Ring bara en gång och vänta på att vi ringer tillbaka!

Läs anvisningar och rekommendationer här: https://www.loviisa.fi/sv/social-och-halsovard/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/coronavaccination/.

Mer information:

grundtrygghetsdirektör Carita Schröder, tfn 040 570 28 07

ledande läkare Marika Ylärakkola, tfn 040 665 18 25