Coronavaccinationens boosterdos kan nu tas tidigare

Det är nu möjligt att ändra sin vaccinationstid i Lovisa och i Lappträsk, ifall lediga vaccinationstider finns till förfogande. Under de närmaste veckorna finns det ett begränsat antal tider lediga att reserveras. Vi ökar antalet nya vaccinationstider i den takt vi får tillgång till mer vaccin.

I Finland rekommenderas det att boostervaccinationen tas mellan 8 veckor och 12 veckor efter den första vaccinationen. Det lönar sig ändå att ta boostervaccinationen efter cirka 12 veckor. Rekommendationen baserar sig på att en längre period mellan vaccinationerna har påvisats förbättra effekten av vaccinationen och längden på skyddet den ger.

Vaccinationstider flyttas i första hand elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi. På grund av tidsbokningssystemets tekniska begränsningar är det tyvärr inte möjligt att flytta en bokad tid till ett annat vaccinationsställe. Du kan också på vardagar klockan 8–16 ringa till beställningstelefonen av tider för coronavirusvaccinationer på numret 0444 555 360. Observera dock att telefontidsbeställningen tidvis har köer.