Coronainstruktioner vid äldreomsorg

Besök av klienternas närstående i verksamhetsenheten

På besök kan man komma endast helt frisk.

Besök på enheten sker enligt överenskommelse, endast 1 gäst åt gången/klient, men max 3/enhet. Helst inte samtidigt gäster från olika familjer. Personalen instruerar besökarna om noggrann hand- och hosthygien och förser dem med kirurisk ansiktsmask under besöket. Besökare bör hålla ett säkerhetsavstånd på 2 meter till klienten. Alltid när det är möjligt utförs besöken på verksamhetsenheten skillt i ett infektionsskyddsplanerat utrymme, där det är möjligt att ha skydd (plexiglas) mellan klienten och besökaren. Annars sker besöken i klientens eget rum, inte i gemensamma utrymmen. I enheten får besöken vara 30 minuter/gäst.

Chefen för verksamhetsenheten ansvarar för ordnandet av ett säkert besök och kan i en epidemisituation eller en situation där fara för epidemi är stor, bedömma möjlighet för besöken på nytt. Besök är inte alltid möjliga.

Personalen på verksamhetsenheten övervakar att besöksinstruktionerna för klientens säkerhet följs.

Situationer vid vård i livets slutskede instrueras separat om i enheterna.