Bybutiken vid Pukaron Paroni: Vi söker producenter

Bybutiken, som låg vid Gamla busstationen i Lappträsk och ordnades sommar och vinter, flyttar till Pukaron Paronis lokaler i sommar.

De praktiska arrangemangen håller för närvarande på att slutföras med Pukaron Paroni, men Bybutiken vid Pukaron Paroni håller på att förverkligas.

Bybutiken har varit ett beprövat koncept och det finns definitivt en önskan att fortsätta det. Det har dock funnits en önskan att ompröva konceptet och dess genomförande och samtidigt försöka förnya konceptet som helhet. Baserat på diskussioner med Janne Halinen, köpman vid Pukaron Paroni, är han glad att välkomna Bybutiken till Pukaron Paronis lokaler för att betona lokalitet och samarbete.

Syftet med uppdateringen av Bybutik-konceptet är att öka bybutikens försäljning och synlighet till förmån för de deltagande företagarna och öka dess positiva synlighet.

Pukaron Paroni har ett mycket stort antal besökare under hela året och särskilt under sommarsäsongen, som företagare och säljare i Lappträsk nu kan utnyttja som lokal synlighet. Bybutiken ordnas som vanligt under sommarsäsongen och utgångspunkten är att öppna butiken i juni.

Den här gången kan även privata hantverkstillverkare och personer utan FO-nummer i allmänhet ta med sig sina produkter till försäljning som en del av bybutiken.

OBS! Kostnaderna för att sälja livsmedelsprodukter är betydligt högre, vilket ger en lägre andel avkastning för företag som säljer livsmedel.

Om du är intresserad av att bli säljare, vänligen kontakta: Janne Halinen, köpman (janne.halinen@nestek.fi eller 050 502 3724)