Bildningsväsendets understöd

Bildningsväsendets understöd

Lappträsk kommun anslår följande understöd att sökas från bildningsnämnden senast 31.3.2020:

  • Verksamhetsunderstöd
    • Understöd för hembygdsarbete samt museer

Man kan även senast den 9.11.2020 kl. 14.00 mot kvitto söka följande understöd för utgifter som uppstått under tiden 1.11.2019-31.10.2020:

  • Anskaffningar-/reparationsunderstöd
    • Utbildningsunderstöd
    • Talkounderstöd
    • Årets idrottare, ung idrottare, kulturperson och Kunnon Kuntalainen

Ansökningarna jämte bilagor bör uppgöras på blankett. Blanketten och ansökningsdirektiv erhålls från kommungårdens samservice tel. 510 860 e-post kunta@lapinjarvi.fi samt från kommunens internet-sidor www.lapinjarvi.fi.

Lappträsk 28.1.2020 Bildningsnämnden