Bildningsväsendets understöd

Bildningsväsendets understöd

Lappträsk kommun anslår följande understöd att sökas från bildningsnämnden senast 28.3.2018:

• Verksamhetsunderstöd

• Understöd för hembygdsarbete samt muséer

Man kan även senast den 9.11.2018 kl. 14.00 mot kvitto söka följande understöd för utgifter som uppstått under tiden 1.11.2017 – 31.10.2018:

• Anskaffnings-/reparationsunderstöd

• Utbildningsunderstöd

• Talkounderstöd

• Årets idrottare, ung idrottare, kulturperson och Eldsjäl

Ansökningarna jämte bilagor bör uppgöras på blankett. Blanketten och ansökningsdirektiv erhålls från kommungårdens samservice tel. (019) 510 860 samt från kommunens internet-sidor www.lapinjarvi.fi

Lappträsk 30.1.2018 Bildningsnämnden

Blanketter