Bildningsnämndens avgifter och taxor

Under sitt möte nyligen såg bildningsnämnden över taxor och avgifter på verksamhet. Bland annat granskades avgifter för användningen av nya och gamla konditionssalen, biblioteksavgifter och eftermiddagsverksamhet. Bildningsnämnden granskade senast dem för ett år sedan i samband med budgetberedningen. Det är kommunstyrelsen som har instruerat all förvaltning att se över utgifter och i mån av möjlighet höja avgifter med minst en procent eller göra en indexhöjning.

Motförslag godkändes

 Under mötet kom bildningsnämnden med ett motförslag som godkändes enhälligt.

Enligt motförslaget ska en användaravgift för avgiftsfri verksamhet inte uppbäras. Gällande avgiftsbelagd verksamhet höjs användaravgiften för ungdomsgården och idrottsutrymmen till 6 euro per timme och medborgarinstitutets verksamhet till 4 euro per timme. På alla taxor läggs moms.

I övrigt godkändes förslaget enligt föredragningslistan. Därmed höjs inte biblioteksavgifterna för 2023. Engångsavgiften i den nya konditionssalen höjs till 6 euro och månadsavgiften höjs till 32,50 euro. Eftermiddagsverksamheten höjs till 110 euro i månaden om barnet deltar i verksamheten 10 dagar eller mer. Det kostar 60 euro om barnet deltar färre än tio dagar per månad.

Bildningsnämnden antecknade även till kännedom verksamhetsplanen för biblioteks- och kulturverksamheten för 2022–2023.