BEGÄRAN OM ANBUD FÖR SNÖARBETEN 1.10.2016 – 30.9.2019

Tekniska nämnden i Lappträsk kommun begär om anbud för snöarbeten. Snöarbetet omfattar plogning och sandning av fastigheter, planevägar och övriga allmänna områden som finns i Kapellby, Ingermansby, Porlom och Pockar.

Anbudsblanketter fås från Lappträsk kommun (019) 510 860.

Anbuden ska inlämnas senast 27.9.2016 kl. 13.00 till kommunens tekniska byrå under adress:

Lappträsk kommun

Tekniska byrån

Lappträskvägen 20 A

07800 Lappträsk

Märk kuvertet med ”Vinterunderhåll”

Lappträsk 15.9.2016

TEKNISKA VÄSENDET