Avloppsvattenklinik måndagen 25.10.2010 kl. 9.00-17.00 på kommungården i Lappträsk

Juha Niemi från Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nylands och Borgå å berättar om aktuella frågor kring avloppsvatten.  Du kan också få detaljerad information genom att ta med en karta eller ritning av ditt hus.

Kaffeservering                  Välkommen

Tilläggsuppgifter vid behov: Byggnadsinspektör Ulla-Maija Turja tel 0500 834 390