Avbrott i vattendistributionen i Kapellby

Vi kommer att förnya vattenledningen invid Georgsvägen under vecka 17 och 18. Arbetet inleds 24.4.2012 och det blir färdigt senast 4.5.2012. Vi försöker att avbrotten i vattendistributionen blir så korta som möjligt. Efter att arbetet slutförts kan vattnet vara missfärgat och smaka illa under några dagar. Meddelandet gäller dem som bor vid Georgsvägen, Hagalundsvägen, Länsmansstigen, Kaplansstigen och Lappträskvägen 1-17. Genomfarten på Georgsvägen kan även vara begränsad p.g.a. grävningarna.

Vi beklagar störningarna

Kai Lång

Teknisk arbetsledare

019-5408644