Årskurs 7-9 i Harjurinteen koulu överförs till distansundervisning för perioden 20.-23.10.2020

En coronavirusinfektion och massexponering har rapporterats i högstadiet i Harjurinteen koulu. Situationen är ännu inte allvarlig. Eftersom eleverna rör sig nära varandra och matsituationerna är trånga, har utbildningschefen i samråd med pandemigruppen och rektorerna beslutat för säkerhetens skull att överföra de allmänna årsklasserna 7-9 i Harjurinteen koulu till distansundervisning  för tiden 20.-23.10.2020.

-dirtributionen av mat sker via skolorna
-skolans rektor informerar lärare, eleverna och vårdnadshavaren via Wilma
-lärare informerar sina elever om lektionsarrangemang