Användningen av Pakkaamo

Under sitt möte den 28.1.2020 beslöt bildningsnämnden att ta i bruk det så kallade utrymmet Pakkaamo i Civiltjänscentralen. Enligt styrelsens beslut beviljar direktören för bildningsväsendet turer till utrymmet under våren. Man kan anhålla om användningsturer i Pakkaamo i och med att de kommunala idrottsanläggningarnas användningsturer för säsongen 2020-2021 lediganslås i mars.

Tilläggsuppgifter: Direktören för bildningsväsendet Pia Aaltonen pia.aaltonen@lapinjarvi.fi 050 543 9522