Ansökningstiden har förlängts: Vi söker en SEKRETERARE FÖR ANSTÄLLNINGSÄRENEN på deltid (60 %) i arbetsavtalsförhållande som gäller tillsvidare

Du är en kundserviceinriktad, självständig sekreterare för anställningsärenden som har initiativ- och samarbetsförmåga och förbinder dig vid uppgiften. I uppgiften som sekreterare för anställningsärenden ingår bl.a. att ansvara för kontakterna med tjänsteleverantörer av lönebokföringstjänster utanför kommunen och rådgivning i frågor i anslutning till anställningsförhållanden. Sekreteraren för anställningsärenden fungerar även som löneombud i kommunen och sekreterare för samarbetskommittén.
För uppgiften kräver vi lämplig utbildning. Kunskaper i finska och svenska förutsätts i uppgiften. Lappträsk kommun skall bli en människoorienterad kommun, i vilken servicen planeras och verkställs på ett människoorienterat sätt. Därför förutsätter vi ett människoorienterat arbetssätt. Kännedom om frågor gällande anställningsärenden samt tidigare erfarenhet av motsvarande uppgifter räknas som merit.
Lön för uppgiften fastställs enligt AKTA. Arbetstiden är byråarbetstid. Prövotiden är fyra månader. Den som väljs till uppgiften skall före arbetet inleds uppvisa godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Lappträsk kommun är en rökfri arbetsplats.
Tilläggsuppgifter ger förvaltningsdirektör Susanne Sjöblom tfn  040 577 5336 eller susanne.sjoblom(at)lapinjarvi.fi

Tilläggsuppgifter ger förvaltningsdirektör Susanne Sjöblom tfn  040 577 5336 eller susanne.sjoblom(at)lapinjarvi.fi
Ansökningstiden går ut 15.4.2019 kl. 15.00.  Tidigare inlämnade ansökningar beaktas. Ansökningarna lämnas in elektroniskt via Kuntarekry https://www.kuntarekry.fi/se/jobbar/sekreterare-for-anstallningsforhallanden-226313-1/