Ansökningstiden för föreningsunderstöd har påbörjats

Föreningsunderstöd används för att stödja och skapa förutsättningar för tillhandahållande av idrotts-, kultur- och konsttjänster, hembaserat och pedagogiskt arbete samt konstutövning och hobby i enlighet med de kriterier som godkänts av bildnings- och välfärdsnämnden (15 februari 2021) § 22). En registrerad förening i Lappträsk kommun eller som anordnar av verksamhet i Lappträsk kan ansöka om föreningsunderstöd.

Totalt har 20 000 euro reserverats för föreningsunderstöd i 2023 års budget för bildnings- och välfärdsnämnden. Bildnings- och välfärdsnämnden fattar beslut om fördelning av föreningsbidrag i maj. Nämnden kan om den vill lyfta fram en viss målgrupp eller verksamhetsform under olika år på det sätt den själv väljer. I år framhålls i föreningens bidragsansökan:
a) föreningarnas allmänna verksamhet och
b) verksamhet som involverar barn och ungdomar.

Föreningsbidrag söks med hjälp av elektronisk blankett.

Läs mer här: Föreningsunderstöd