Ansökningstiden för befattningen som områdesarkitekt förlängs

Lappträsk kommun har beslutat att vara Finlands första människoorienterade kommun.

Ändringen är igång. Framtidens kommun skapar möjligheter för växelverkan inom nätverk. En människonära kommun tar olika aktörer med i utvecklandet och förverkligandet av kommunens service. 
Hos oss går människan först.

Kom med!

Lappträsk kommun förlänger ansökningstiden för en befattning som områdesarkitekt till 27.1.2017 kl. 12.00.

Områdesarkitekten sköter om bl.a. följande uppgifter:

– fungerar som planläggare enligt markanvändnings- och bygglagen § 20

– utför beredningen av detaljplaner inkl. planhandlingar

– uppdaterar befintliga planer till nödvändiga delar

– fungerar som sakkunnig för skötsel av kulturmiljön

– fungerar som sakkunnig för kommunens egna bygguppgifter

– fungerar som sakkunnig och samhällsplanerare i TÄYTYY-projektet, där en minnesvänlig och människoorienterad tätort utvecklas i Lappträsk

– områdesarkitektens uppgift är att planlägga det innovativa träbyggnationsbostadsområdet på Husulabacken.

Behörighetskraven för befattningen är en för uppgiften lämplig arkitektexamen från högskola (markanvändnings- och bygglagen § 10).

Vi förutsätter praktiskt erfarenhet av planläggning och planering av markanvändning. Dessutom förutsätter vi goda skriftliga och muntliga kunskaper i finska, goda samarbetsfärdigheter, förmåga att arbeta självständigt, datatekniska kunskaper, körkort, tillgång till bil, erfarenhet av arkitektplaneringsuppgifter och ett människoorienterat arbetssätt. Vi uppskattar bemästring av bygglovsprocessen, kännedom av kommunalförvaltning och goda skriftliga och muntliga kunskaper i det svenska språket.

Se markanvändningens planeringsmodeller för Husulabacken samt läs mer om utvecklandet av den människoorienterade kommunen här http://ihkulapinjarvi.blogspot.fi .

WWW-adress:

https://www.lapinjarvi.fi

Kontaktuppgifter:

Tiina Heikka kommundirektör, 044 720 8686 och tiina.heikka@lapinjarvi.fi

Adress till arbetsplatsen:

Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk

Lön:

Löneanspråk

Arbetet inleds:

1.2.2017 eller enligt överenskommelse

Varaktighet:

T.o.m. 30.11.2018

Arbetstid:

Heltidsarbete

Ansökan:                     

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 27.1.2017 kl. 12.00 på adressen:

Lappträsk kommun

Lappträskvägen 20A

07800 Lappträsk

Märk kuvertet med ”Områdesarkitekt”

eller ansök per e-post: kunta@lapinjarvi.fi

Redan inlämnade ansökningar beaktas.