Ansökningen av stöd till ensamföretagare öppnas tisdagen den 14.4.2020 kl 12

Regeringen har beslutat att rikta 250 miljoner euro på understöd till ensamföretagare för att få situationen som orsakas av coronapandemin på en stadigare grund. Stöd till ensamföretagare kommer at delas ut genom kommunerna.

Ansökningen av stöd till ensamföretagare i Lappträsk öppnas tisdagen den 14.4.2020 kl. 12.00. Bekanta dig noga med stödvillkoren samt ansökningsanvisningarna innan du fyller i ansökningsblanketten. Stödvillkoren samt anvisningar finns på kommunens webbplats: https://www.lapinjarvi.fi/…/nari…/stod-till-ensamforetagare/ Ansökningsblanketten kommer också på tisdagen att publiceras på ifrågavarande sida.

Nya linjedragningar har dragits beträffande ensamföretagarens stöd och arbetslöshetsunderstöd. Stöden inverkar inte på varandra. Företagaren kan ansöka om både stöd för ensamföretagare samt arbetslöshetsunderstöd. Beviljandet av ett stöd påverkar inte på om man beviljas det andra stödet eller dess belopp.