Ansök om stöd för miljö- och klimatinvesteringar i Nyland

Ansök om stöd för miljö- och klimatinvesteringar i Nyland

Nylands NTM-centraler och Leader-grupper beviljar finansiering för allmännyttiga miljö- och klimatinvesteringar på landsbygden. Stöd kan användas för anskaffning av maskiner, utrustning, byggnader och renoveringar som främjar klimatåtgärder, användning av förnybar energi, biologisk mångfald och vattenskydd.

Ansökan om stöd:

  1. Kontakta Nylands NTM-central:
  2. Fyll i ansökan elektroniskt i Hyrrä-tjänsten.

Urval av finansierade projekt:Projekten väljs och prioriteras enligt urvalsperioderna. Urvalsperioderna för år 2024 är:

  • 1.2.–30.4.2024
  • 1.5.–30.9.2024

Mer information och karta över stödberättigade områden finns på Lantmäteriverkets webbplats.