Hae tukea ympäristö- ja ilmastoinvestoinneille Uudellamaalla

Hae tukea ympäristö- ja ilmastoinvestoinneille Uudellamaalla

Uudenmaan ELY-keskukset ja Leader-ryhmät myöntävät rahoitusta yleishyödyllisiin ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin maaseudulla. Tukea voidaan käyttää koneiden, laitteiden, rakennusten ja kunnostustoimien hankintaan, jotka edistävät ilmastonmuutoksen hillitsemistä, uusiutuvan energian käyttöä, luonnon monimuotoisuutta sekä vesiensuojelua.

Tuen hakeminen:

  1. Ota yhteyttä Uudenmaan ELY-keskukseen:
  2. Täytä hakemus sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa.

Rahoitettavien hankkeiden valinta: Hankkeet valitaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen valintajaksoittain. Vuoden 2024 valintajaksot ovat:

  • 1.2.–30.4.2024
  • 1.5.–30.9.2024

Lisätietoja ja kartta tukikelpoisista alueista löytyvät Maamittauslaitoksen sivuilta.