Anropstaxiförsök i Lappträsk 1.11-30.11.2018

I november 2018 startar ett anropstaxi försök på vardagar, från måndag till fredag (1.11-30.11).
På förhand beställd anropstaxi-tjänst lättar för resenärer som reser mot Helsingfors eller ankommande från Helsingfors till hållplatserna. Anropstaxin beställs genom att ringa 040 707 0300 (Michael Engård) senast föregående dag före klo 18.00 (på söndagar är numret i bruk kl. 12-18), taxitjänsten meddelar sedan beställaren vilken tid skjutsen kommer. Tjänsten kan användas av alla Lappträskbor oberoende av vart man bor – om du kommer från en avlägsen by eller från Kapellby! Ifall tjänsten har efterfrågan fortsätter försöket ännu under december 2018.
Till anropstaxi försöket hör följande bussturer:

Klo 7.45 från Gammelby ABC: till Helsingfors avgående tur.
Alla turer som stannar vid Lappträsk Teboil mot Helsingfors och alla turer som kommer från Helsingfors.

Priset per riktning är 6,10 € Gammelby ABC och 4.10 € från/till Teboil.