Anmälning till skolorna 2017-2018.

SKOLA OCH FÖRSKOLA

Inskrivning av nya elever till den grundläggande utbildningen i Lappträsk sker senast 3.3.2017. Inskrivningen till grundskolans första klass gäller barn födda år 2010 eller tidigare som fått uppskov. Inskrivningen till förskolan gäller barn födda år 2011.

Vårdnadshavare till barn som börjar förskolan och första årskursen får meddelande hem om när läroplikten börjar och om närskolan.

Skolor och förskolor:

Hilda Käkikosken koulu, Skolstigen 3, Porlom, tfn 612 057

Kapellby skola, Lappträskvägen 45, tfn 050 331 7810

Kirkonkylän koulu, Skolvägen 16, tfn 510 8688


SMÅBARNSFOSTRAN

Ansökan om kompletterande vårdplats inför hösten 2017 bör lämnas in senast 3.3.2017.

Ansökningsblanketter fås här.

Lappträsk 8.2.2017

Minna Toropainen

 

 

Lappträsk kommun

 

Grunder och instruktioner för elevantagning i grundskolestadiet inom Lappträsk kommuns skolväsen

Allmänna grunder för elevantagning kommer från lagen om grundläggande utbildning (21.8.1998/628), vars paragrafer man i följande hänvisar till.

för elevantagning kommer från lagen om grundläggande utbildning (21.8.1998/628), vars paragrafer man i följande hänvisar till.

Kommunen är skyldig att

  • för barn i läropliktsåldern ordna grundläggande utbildning samt förskoleundervisning året innan läroplikten uppkommer (§ 4 mom. 1). Ett barn har rätt att inleda den grundläggande utbildningen ett år tidigare än vad som bestäms. Den som ordnar utbildningen kan också ge ett barn tillstånd att inleda den grundläggande utbildningen ett år senare än vad som bestämts ( § 27).
  • ordna förskoleundervisning under det år läropliktsåldern börjar för barn som omfattas av förlängd läroplikt (läroplikten börjar då barnet fyller 6 år och fortgår i 11 år, § 25) och för barn som inleder den grundläggande utbildningen ett år senare än vad som bestämts (§ 27).

Bestämmande av utbildningsplats för eleven

  • Kommunen anvisar närskolan (§ 6).
  • Av grundad anledning som har samband med undervisningen kan kommunen byta plats för undervisningen. (§ 6)

Närskola dvs. utbildningsplats i första hand.

I Lappträsk den skola som geografiskt är den närmaste :

Svenskspråkig utbildning

Kapellby skola, Lappträskvägen 45, 07800 LAPPTRÄSK

Hela kommunens område

Finskspråkig utbildning

Kirkonkylän koulu, Koulutie 16, 07800 LAPINJÄRVI

Hilda Käkikosken koulu, Koulupolku 3, 07830 PORLAMMI

Närskolan kan också vara en annan skola, ifall

  • barnet beviljas rätt att inleda den grundläggande undervisningen ett år senare än vad som bestämts
  • barnet hör till kretsen av en förlängd läroplikt
  • man har gjort beslut om specialundervisning för barnet
  • barnets hälsotillstånd förutsätter det

Om eleven flyttar bort från elevantagningsområdet kan vårdnadshavaren fritt formulerat hos skolnämnden ansöka om att eleven har rätt att gå läsåret till slut i den närskola som tidigare anvisats.

Utbildningsplats i andra hand

Eleven har rätt att ansöka om utbildningsplats i andra hand. Elevens vårdnadshavare ansvarar då för möjliga skjutsningskostnader.

Beslutet om utbildningsplats i andra hand fattas av föreståndaren i den andra skolan.