Anmälan om offentlig kungörelse som gäller statsrådets beslut om havsförvalningsplanen

Statsrådet har den 16.12.2021 godkänt den uppdaterade havsförvaltningsplanen för Finland.
Kungörelsen om beslutet finns till påseende 21.12.2021 – 27.1.2022 på närings-, trafik- och miljöcentralens webbplats på adressen www.ely-keskus.fi/kuulutkset (välj NTM-centralen)
Havsvården är vår gemensamma sak

NTM-centralen i Egentliga Finland

MHS VN beslut kungörelse