ANHÅLLAN OM UNDERSTÖD OCH GRUNDFÖRBÄTTRING AV ENSKILDA VÄGAR

Kommunens understöd för underhåll av enskilda vägar för 2023 kan ansökas senast 28.3.2024 kl 14.00.Till skriftliga ansökningarna bör bifogas bokslut för år 2023 och revisorernas utlåtande samt protokollsutdragen,av vilket val av funktionärer framgår.

Kommunens understöd för grundförbättring av enskilda vägar för åren 2025 kan ansökas senast den 27.6.2024 kl 16.00. Till skriftliga ansökningarna bör kostnadskalkylen och tidtabellen bifogas.

För att vara berättigad till bidrag måste vägbolagets aktuella kontaktuppgifter vara uppdaterade i lantmäteriets register över privata vägar och väginformationen finnas i det nationella datasystemet för väg- och gatunät. (Digiroad).

Ansökningarna ska inlämnas under adress: Lappträsk kommun, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk eller kunta@lapinjarvi.fi

Lappträsk
Tekniska nämnden