ANHÅLLAN OM UNDERSTÖD OCH GRUNDFÖRBÄTTRING AV ENSKILDA VÄGAR

Kommunens understöd för underhåll av enskilda vägar för 2020 kan ansökas senast 31.3.2021 kl 12.00.Till skriftliga ansökningarna bör bifogas bokslut för år 2020 och revisorernas utlåtande samt protokollsutdragen,av vilket val av funktionärer framgår.

Kommunens understöd för grundförbättring av enskilda vägar för åren 2022 kan ansökas senast den 30.6.2021 kl 12.00. Till skriftliga ansökningarna bör kostnadskalkylen och tidtabellen bifogas.

Ansökningarna ska inlämnas under adress: Lappträsk kommun, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk.

Lappträsk den 19.2.2021
Tekniska nämnden

Underhållsansökan
Grundförbättringsansökan