Ändringar inom bildningsväsendet

PERSONALÄNDRINGAR INOM BILDNINGSVÄSENDET

Jag kommer att vara familjeledig under tiden 24.3-31.12.2014. Under min tjänstledighet fungerar Marketta Takkala som tf. direktör för bildningsväsendet, hon sköter även rektorstjänsten vid Porlammin lukio. Marika Ketomäki fungerar som rektor vid Porlammin yläkoulu under tiden 24.3-31.12.2014.

Lappträsk 4.3.2014

Juha Ronkainen

direktör för bildningsväsendet