Ändringar i faktureringen

Vår samarbetspartner har ändrats från den 1.1.2024. På grund av detta kommer alla räkningar från Lappträsk kommun i pappersformat. Om du vill ha e-faktura bör du göra ett nytt avtal med din bank.