ANBUDSBEGÄRAN GÄLLANDE ENTREPRENAD I CIVITJÄNSTCENTRALENS A-HUS

16.1.2017

ANBUDSBEGÄRAN GÄLLANDE ENTREPRENAD I CIVITJÄNSTCENTRALENS A-HUS

NATIONELLT MEDDELANDE OM UPPHANDLING:

Lappträsk kommun: Renoveringsentreprenad i Civiltjänstcentralens A-hus

Meddelandets nummer i HILMA: 2017-001251

Anbud senast 7.2.2017 kl. 14.00 till adress:89757

https://tarjouspalvelu.fi/lapinjarvi?id=89757&tpk=2b1a1092-e35e-41ea-9496-0f210e6fa08b

 

NATIONELLT MEDDELANDE OM UPPHANDLING:

Lappträsk kommun: WWS -renoveringsentreprenad i Civiltjänscentralens A-hus

Meddelandets nummer i HILMA: 2017-001253

Anbud senast 7.2.2017 kl. 14.00 till adress: 100802

https://tarjouspalvelu.fi/lapinjarvi?id=100802&tpk=ee4c4839-253c-46f2-81ab-0f8131a481ca

 

NATIONELLT MEDDELANDE OM UPPHANDLING:

Lappträsk kommun: El-renoveringsentreprenad i Civiltjänscentralens A-hus

Meddelandets nummer i HILMA: 2017-001252

Anbud senast 7.2.2017 kl. 14.00 till adress: 100803

https://tarjouspalvelu.fi/lapinjarvi?id=100803&tpk=2d061eb5-af2e-4c51-a691-b52aa7fc1d7f