Alla med på Drömmarnas motionsdag 10.5!

På Kristi himmelsfärds dag, den 10:e maj, firas också Drömmarnas motionsdag. Syftet med dagen är att uppmuntra alla med och motionera. I år har speciellt utemotionering och uteliv i naturen valts som tema, men motion är motion vare sig det görs inne eller ute – allting räknas!

Vem som helst kan delta och lägga upp ett eget evenemang!

Föreningar, företag och klubbar är alla välkomna att delta i Drömmarnas motionsdag,. I Lappträsk firar skolor och daghem Drömmarnas motionsdag den 9:e maj. Kommungården använder dagen till nyttomotion genom att städa.

VAD KAN DU GÖRA?

Drömmarnas motionsdag är en lättsam motionsdag, då man kan röra sig på många olika sätt. Sitt tillsammans och fundera hur ni på bästa möjliga sätt kunde vara med på dagen. Det får gärna vara lätt och enkelt, men ni kan gärna också ordna ett evenemang tillsammans med flera intressenter! Alla sätt att motionera är bra!

HITTA PÅ ETT EVENEMANG PÅ JOBBET, MED KOMPISAR, MED LAGET ELLER MED FAMILJEN

* samla ihop ett gäng: det är roligare att göra tillsammans

* utmana med kollegor, kompisar, din äkta hälft, familjemedlemmar eller fast en lokal entreprenör! Samarbete öppnar nya möjligheter!

* Evenemangen kan vara naturutfärder, uteträningspass, skogsäventyr, gårdsspel, personalens välfärdsutfärder, käppgympa – vad som helst ni hittar på!

* Dagen är en ypperlig chans att marknadsföra existerande inne- och uteidrottsplatser. Man kan handleda verksamheten , bjuda på saft eller ha öppet hus m.m.

Bekanta dig med Lappträsk motionsplatser här!
[https://www.lapinjarvi.fi/se/service/sport_och_fritid]

Utnyttja simstränder, paddlingsrutter, gym eller andra faciliteter som kommunen har när du planerar ditt evenemang! Kontakta kommunen om du vill använda dig av utrymmen!

ANMÄL EVENEMANG MED TILL EVENEMANGSKARTAN!
www.unelmienliikuntapäivä.fi
Mellan alla deltagare lottas ut fina priser! Utlottningarna utförs den 10.4. och den 10.5. emellan anmälda.

* vem som helst kan anmäla ett motionsevenemang på kartan. Evenemanget kan vara öppet för alla eller endast för en viss grupp. Det lönar sig att anmäla alla evenemang!

* Evenemanget kan anmälas även om det ännu är ett utkast och lämna ett ”noggrannare detaljer följer senare” -meddelande. Då sprids budskapet i god tid.

* Sprid information, inspirera och berätta om ert evenemang åt bekanta!

* De arbetsplatser som är stängda den 10.5 uppmanas arrangera en motsvarande dag redan den 9.5. och anmäla också den till kartan.

Fritidsnämnden

Lappträsk kommun

TILLÄGSINFORMATION:
www.unelmienliikuntapäivä.fi
#unelmienliikuntapäivä

Bakgrund till Drömmarnas motionsdag

Drömmarnas motionsdag har anordnats redan i två år. Syftet är att inspirera människor att motionera och röra på sig, även hitta nya sätt att göra det.

Deltagarna skapar själva dagsprogrammet och motionsstället kan finnas var som helst, i naturen, på egen gård eller på närmaste sportplan. Man uppmanas att dela motionens glädje med andra och bjuda in grannen eller en senior som är i behov av motion.

Förra året anmäldes 1300 olika evenemang. I enkäten för arrangörer under 2017 skulle 90% vara färdiga att arrangera evenemang på nytt. Både stora intressenter och enstaka människor utmanas med. I år är specialtemat naturen och målet är att bygga ett ännu större firande för motionering.

Olympiska kommittéen stöder hela folkets motionering. Vi vill inspirera människor i alla åldrar att hitta sitt sätt att röra på sig tillsammans på Drömmarnas motionsdag! Drömmarnas motionsdag är en del av UN:s hälsoorganistonens WHO:s Move for Health -dag. Bland annat motion-, idrott- och hälsoorganisationer är med och befrämja Drömmarnas motionsdag, och 2018 kommunicerar vi i samarbete med Forststyrelsen om ett speciellt naturtema.