Bildningsnämnden anslår regelbundnasalturer att sökas

Regelbundna salturer i kommunens idrottssalar kan sökas för nästa verksamhetsperiod senast 26 mars 2021.

Salturens längd kan variera beroende på salen. Regelbundna turer kan ansökas året runt, men ansökningar som mottagits innan slutet av mars behandlas först i ordning.

Salturerna beviljas för en verksamhetsperiod i taget. Verksamhetsperioden börjar den 1 augusti 2021 och slutar den 31 juli 2022. De idrottsanläggningar som förvaltas av Lappträsk kommun är: Pakkaamo, Kirkonkylän koulu gymnastiksal och Porlom idrottshall.

Saltursansökan görs elektroniskt

Läs mer och ansök om tur