Esiopetus

Lain mukaan lasten täytyy Suomessa osallistua esiopetukseen tai muuhun vastaavaan toimintaan vuoden ajan, ennen kuin oppivelvollisuus alkaa. Esiopetus valmistaa lapsia peruskouluun. Esiopetuksen velvoittavuutta koskeva muutos tuli voimaan vuoden 2015 alusta. Lakia (1040/2014) sovelletaan 1.8.2015 lukien.

Lapinjärvellä esiopetus järjestetään alakoulujen yhteydessä ja sitä annetaan neljä tuntia päivässä koulun toimintapäivinä.

Lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen joka on maksutonta . Esikoulun oppilailla on oikeus täydentävään päivähoitoon, joka järjestetään päiväkodissa tai ryhmäperhepäiväkodissa. Esikoulun oppilailla on oikeus koulukyyteihin kotoa kouluun ja koulusta kotiin.

Esiopetuksen tavoitteena on edistää lapsen oppimisedellytyksiä, vahvistaa sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa myönteisten oppimiskokemusten ja leikin avulla. Esiopetussuunnitelmassa määritetään esiopetuksen sisällöt ja tavoitteet.

Lue lisää oppilaaksiotosta ja kuinka haet esikouluun