Oppilaaksiotto 2020

Esikouluun ja peruskoulun 1. luokalle ilmoittautuminen Lapinjärvellä

Jokaisella perusopetuksen oppilaalla on oikeus käydä kunnan osoittamaa lähikoulua. Suomenkielinen lähikoulu on jokin oppilaan lähiosoitteen mukaisen oppilasalueen kouluista joko Hilda Käkikosken koulu tai Kirkonkylän koulu. Ruotsinkielinen lähikoulu on Kapellby skola.

Vuonna 2014 syntyneiden lasten esiopetus ja vuonna 2013 syntyneiden lasten perusopetus alkaa syksyllä 2020. Esiopetus järjestetään koulujen yhteydessä. Esi- ja perusopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti Wilmassa. Oppivelvollisten lasten huoltajille lähetetään postitse tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen. Mikäli huoltajat eivät saa helmikuun aikana ilmoittautumiskirjettä tai mikäli perhe muuttaa Lapinjärvelle ilmoittautumisajan jälkeen, pyydetään huoltajia olemaan suoraan yhteydessä lähikoulun rehtoriin.

Jos lapsi otetaan muun kuin lähikoulun oppilaaksi esimerkiksi toiseen kuntaan, tulee huoltajan ilmoittaa oppivelvollisen lapsen koulupaikkatieto omaan kotikuntaan.

Suomessa vakinaisesti asuvat maahanmuuttajataustaiset lapset ovat myös oppivelvollisia.

Huoltajan on mahdollista anoa lapselle lupaa aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin. Poikkeavaa koulun aloittamista haetaan ja siitä tehdään päätös hyvissä ajoin ennen perusopetuksen alkamista. Oppivelvollisuuden lykkäyspäätös perustuu psykologiseen ja tarvittaessa myös lääketieteelliseen selvitykseen. Päätöksen perusopetuksen aloittamisen myöhentämisestä tekee sivistystoimenjohtaja.

Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella on psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella edellytykset suoriutua opiskelusta. Huoltaja hankkii ja maksaa itse tarvittavat asiantuntijalausunnot. Päätöksen perusopetuksen aloittamisesta vuotta aiemmin tekee sivistystoimenjohtaja.

Esikouluun tai peruskoulun 1. luokalle ilmoittautumisen yhteydessä voi verkkopalvelu Wilmassa tarvittaessa hakea paikkaa myös aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Esikoululaiset hakevat täydentävää aamu- ja iltapäivätoimintaa varhaiskasvatuspäälliköltä.

Lisätietoa ja opastusta sähköiseen ilmoittautumiseen:

– oppilaaksiotto suomenkieliseen esi- ja perusopetukseen: rehtori Piia Siltala puh. 044 581 8076, etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi suomenkielinen perusopetus

-oppilaaksiotto ruotsinkieliseen esi- ja perusopetukseen: Ann-Mari Koivula puh. 044 720 8696, etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi

– täydentävä päivähoito esikoululaisille varhaiskasvatuspäällikkö Thelma Lill-Smeds puh. 044 742 7120, etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi