Oppilaaksiotto 2023

Lapinjärvellä alakoululaisten suomenkielisten koulu on Hilda Käkikosken koulu. Ruotsinkielisten koulu on Kapellby skolan.

Sekä suomen- että ruotsinkieliset yläkoulupalvelut järjestetään Loviisan kaupungin toimesta. Oppilaaksiottopäätökset yläkouluun tehdään Loviisan kaupungissa. Lapinjärven kunnalla on sopimus yläkoulupalveluiden ostamisesta Loviisan kaupungin kanssa.
Mikäli lapsi hakee yläkoulupalveluihin, ole ensin yhteydessä Lapinjärven kunnan sivistystoimeen, Toimistosihteeri Mikaela Fabritius, puh. 044 751 3191 mikaela.fabritius(at)lapinjarvi.fi
Lue lisää oppilaaksiotosta Loviisan kaupunki

 

Ensi syksyn eskarit ja ekaluokkalaiset ilmoittautuvat kouluun helmikuun alussa

Vuonna 2017 syntyneiden lasten esiopetus ja vuonna 2016 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2023.

Esiopetus järjestetään koulujen yhteydessä. Esi- ja perusopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti  osoitteessa https://lapinjarvi.inschool.fi/. Ilmoittautumislomake löytyy Wilmassa kirjautumisen jälkeen vasemmasta reunasta kohdasta Lomakkeet. Huoltaja voi ilmoittaa lapsensa kouluun myös käymällä kunnan asiointipisteessä, jos sähköisessä ilmoittautumisessa tarvitaan apua. Koronatilanteesta johtuen huoltajaa pyydetään sopimaan etukäteen asioinnista kunnantalolla puh. (019) 610 708. Kunnan asiointipisteestä saa apua kaikissa kouluun ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa avoinna ma klo 9.00–17.00, ti-to 9.00-16.00 ja pe kunnanvirasto on suljettu. Sähköisen ilmoittautumisen osalta neuvontaa saa puh. 044 751 3191 (Mikaela Fabritius) arkisin klo 9.00–15.00.

Suomessa vakinaisesti asuvat maahanmuuttajataustaiset lapset ovat oppivelvollisia.

Jos perhe muuttaa Lapinjärvelle kouluun ilmoittautumispäivän jälkeen tai kesken kouluvuoden, huoltajan tulee ottaa yhteyttä lähikoulun rehtoriin, joka tekee oppilaaksiottopäätöksen.

Syksyllä 2023 koulunkäynnin aloittaa noin 65 lapinjärveläistä lasta joista 31 esiopetuksessa.
Lukuvuoden 2023–2024 ensimmäinen koulupäivä on Lapinjärvellä sekä ruotsin- että suomenkielisissä peruskouluissa maanantai 15.8.2023.

 

Valintana muu kuin lähikoulu

Jos lapsi otetaan muun kuin lähikoulun oppilaaksi esimerkiksi toiseen kuntaan, tulee huoltajan ilmoittaa oppivelvollisen lapsen koulupaikkatieto omaan kotikuntaan.

 

Kun koulun aloittaminen poikkeaa tavanomaisesta

Poikkeavaa koulun aloittamista haetaan ja siitä tehdään päätös hyvissä ajoin ennen perusopetuksen alkamista.

Huoltajan on mahdollista anoa lapselle lupaa aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin. Päätös perustuu psykologiseen ja tarvittaessa myös lääketieteelliseen selvitykseen. Päätös perusopetuksen aloittamisen myöhentämisestä tekee sivistystoimenjohtaja. Saatuaan päätöksen perusopetuksen myöhentämisestä, huoltaja voi anoa esiopetuspaikkaa.

Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella on psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella edellytykset suoriutua opiskelusta. Huoltaja hankkii ja maksaa itse tarvittavan asiantuntijalausunnon. Päätöksen perusopetuksen aloittamisesta vuotta aiemmin tekee sivistystoimenjohtaja.

 

Esiopetukseen hakeminen

Huoltajan tulee täyttää esikouluun verkkopalvelu Wilmassa.
Esikoululaiset hakevat täydentävää aamu- ja iltapäivätoimintaa varhaiskasvatuspäälliköltä erillisellä hakemuksella. Löydät hakemuksen varhaiskasvatus Wilman puolelta Hakemukset ja päätökset -välilehdeltä kohdasta Tee uusi hakemus.
Lomake on nimeltään: Hakemus täydentävään varhaiskasvatukseen.

 

Perusopetukseen hakeminen

Huoltajan tulee täyttää perusopetukseen ilmoittautuminen verkkopalvelu Wilmassa.
Voitte tarvittaessa hakea samalla iltapäivätoimintaa Wilmassa olevalla lomakkeella. Löydät hakemuksen Wilmasta välilehdeltä Hakemukset ja päätökset kohhdasta Tee uusi hakemus. Lomake on nimeltään: 2021 Hakemus iltapäivätoimintaan.

 

Lisätietoa ja opastusta sähköiseen ilmoittautumiseen

Oppilaaksiotosta rehtori Titta Väkevä puh. 044 581 8076, titta.vakeva(at)lapinjarvi.fi

Wilma-ilmoittautumisesta ja ilmoittautumiseen tarvittavasta avainkoodista toimistosihteeri Mikaela Fabritius puh. 044 751 3191 mikaela.fabritius(at)lapinjarvi.fi

Täydentävä päivähoito esikoululaisille varhaiskasvatuspäällikkö Thelma-Julia Lill-Smeds puh. 044 742 7120, thelma-julia.lill-smeds(at)lapinjarvi.fi