Yles En miljon soppåsar kulminerade den 14 juni – Lappträsk är den fjärde i Nyland

Yles kampanj En miljon soppåsar nådde sin kulmen onsdagen den 14 juni. Kampanjens sista sändning kunde ses på TV1.

Den över två månader långa kampanjen för att minska nedskräpningen i miljön har avslutats. Under kampanjen har finländarna registrerat över 210 000 påsar med insamlat skräp i räknaren.

I Lappträsk samlades totalt 184 soppåsar, vilket motsvarar 71 påsar per 1000 invånare, vilket är den fjärde högsta siffran i Nyland.