Visit Lapinjärvi -enkäten för kommunerna

Du kan svara på enkäten här (enkäten finns endast på finska).

Visit Lapinjärvi sidorna kommer att förnyas i början av året och vi vill involvera invånarna i processen. Med den här enkäten försöker vi få en uppfattning om vad invånarna i Lappträsk tycker borde finnas på webbplatsen för visit Lapinjärvi.

Visit Lapinjärvi är en webbplats för stöd till turism som används av både inhemska och utländska turister. Syftet med Visit-sidorna är att presentera resmålet för en turist som inte tidigare har känt till Lappträsk eller de tjänster som erbjuds här.