Utvecklingsuppgiften i Nyland, Kultur i byn, informerar: Vad behövs utöver en bra idé? Gör en ansökan som skiljer sig ur mängden

Under vårvintern ordnas informationstillfällen om kommuners bidragsformer och -praxis åt sökande av olika bidrag och i synnerhet aktörer inom konst och den kreativa branschen. Tillfällena ordnas på distans.

Serien börjar torsdagen den 17 februari. Då ligger fokus på bidragsansökningar och hur man kan förbättra sin egen ansökan och göra projektidén tydligare. Webbinariet arrangeras på finska kl. 10–11 och på svenska 13–14.

Vid de olika informationstillfällena fokuseras speciellt på kommuners bidragsformer och -praxis och kommuners olika upphandlingssätt. I slutet av mars är temat produktifiering av kreativt arbete och tillfället riktar sig till konstnärer och kreativa branschen.

Webbinarierna som arrangeras 17.2 och 4.3 är avgiftsfria och öppna för alla. Tillställningarna spelas in och publiceras senare på webbsidan Kultur i byn (www.borga.fi/kultur-i-byn).

Informationstillfällena arrangeras av utvecklingsuppgiften för kulturverksamheten i Nyland, Kultur i byn, som koordineras av Borgå stad. Samarbetspartner under informationstillfällena i mars är Centret för konstfrämjande.

Gör en bra ansökan -webbinarium torsdagen 17.2

Utbildare är kulturproducenterna Miira Holländer från Borgå och Ona Sandberg från Helsingfors. Tillsammans har de erfarenhet av att både skriva och behandla ansökningar.

– En bra ansökan som gjorts omsorgsfullt skiljer sig ur mängden och det går smidigt att behandla en sådan. I bästa fall förbättrar du din projektidé under ansökningsprocessen. Det lönar sig att satsa på presentationen av projektidén. Idén är förstås välbekant för den sökande, men man måste förklara och förtydliga idén för den som behandlar ansökan, så att personen får rätt bild av den. Vid utbildningen ger vi tips för hur detta lyckas och vad det lönar sig att fästa speciell uppmärksamhet vid, berättar kulturproducent Miira Holländer.

I webbinariet används särskilt kommuners bidrag för kulturverksamhet som exempel, men samma anvisningar gäller för ansökningar om olika bidrag och stipendier. Webbinariet är öppet för alla intresserade, både enskilda sökande, arbetsgrupper och representanter för föreningar.

Länk till webbinariet

Länken till webbinariet publiceras på Borgå stads evenemangskalender:

Vad behövs utöver en bra idé? (www.borga.fi/vad-behovs-utover-en-bra-ide-gor-en-ansokan-som-sticker-ut)

 

Övriga utbildningsdatum:

4.3 Kommunen som upphandlare av kreativt arbete – exempel på bidrags- och upphandlingsmodeller

24.3 Produktifiering av kreativt arbete – kunnande inom konst- och kulturbranschen som tjänst. Anmälningen öppnas i början av mars.

Ändringar är möjliga. Noggrannare uppgifter publiceras på adressen: www.borga.fi/kultur-i-byn och i Borgå stads evenemangskalender www.borga.fi/evenemang

 

Mera information:

– Sari Hilska, utvecklingskoordinator, 040 482 2004, sari.hilska@porvoo.fi