Enkät om strategin riktad till kommuninvånaren

Lappträsk kommun utarbetar en ny stategi från år 2025.  Lappträsk kommuns nya strategi styr de beslut som kommunen fattar och det vardagliga arbetet de kommande fyra åren. Genomförandet av strategin ses över årligen.

Vänligen svara på enkäten senast 2.4.2024.

Länk till enkäten: https://forms.office.com/e/LNb0t0TmXP