Stödpersonsutbildning för frivilliga – Bli stödperson åt barn eller ungdomar!

Hej du som är i arbetslivet eller annars en aktiv vuxen!

Vi söker nu trygga vuxna som är intresserade av barns och ungas välmående för att bli stödperson åt 8-17-åriga barn och ungdomar. Som stödperson träffar du barnet eller ungdomen regelbundet t.ex. några timmar varje vecka och tillsammans gör ni trevliga, vardagliga saker. Som stödperson fungerar du som en lyssnare, pratkompis, guide i vardagen och en hjälpare i problem.

Du passar som stödperson om du är:

 • åtminstone 20-år gammal
 • om din livssituation och dina människorelationer är bra
 • du har ingen brottslig bakgrund
 • du har tid och rum för ett barn eller ungdom
 • kunskap och vilja att möta stödbehövandes behov, även i utmanande situationer
 • kunskap att samarbeta med stödbehövande, hens anhöriga och arbetare
 • kunskap att möta och godkänna olikheter
 • positivitet och öppenhet
 • flexibilitet och engagemang

Östra Nylands välfärdsområde ordnar utbildning för nya stödpersoner.

Utbildningens träffar är:

 • to 23.5. klo 17.30-20, Söderkulla social- och hälsovårdsstation, Amiralsvägen 1
 • ti 28.5. klo 17.30-20, Borgå familjecenter, Konstfabriksgatan 4 C

Innehåll under utbildningen: Grunderna i stödpersonsverksamheten – Möta barn och unga – Lösningsinriktning och interaktion – Barnskydds- och socialvårdslagen

Vi erbjuder dig förutom utbildningen även möjlighet att fungera som stöd och som en trygg vuxen åt barn och unga, koordinatorns stöd, litet arvode och kostnadsersättning samt oförglömliga upplevelser från stödverksamheten.

Anmäl dig till utbildningen senast 20.5.2024 med ett e-postmeddelande:

Daniela Spring, servicekoordinator, daniela.spring(at)itauusimaa.fi

I Östra Nylands välfärdsområde är det också möjligt att fungera som stödperson åt vuxna, personer med funktionshinder och äldre personer i olika livssituationer. Vi introducerar er även till dessa uppgifter under utbildningen.

Välkommen med!