Sjökulla

Nordväst i Lappträsk invid stranden, i Ingermansby, finns två bostadsområden nära varandra Sjökulla och Ingermansby. På området för Sjökulla herrgård finns ett gym, en fotbollsplan, en hundpark och en allmän bastu, som flitigt används av kommuninvånarna och med möjlighet till isvakbad under vintern.

Vägen till Kapellby är fyra kilometer. Fastän tomterna är nya hör Ingermansby till en av de äldsta bosättningsområdena i kommunen. Byns centrum är Sjökulla herrgård, som grundades på 1300-talet, och den har under sin händelserika historia bl.a. fungerat som kronans herrgård, säteri, rikets första finskspråkiga jordbruksskola, krigssjukhus, alkoholistanstalt, flyktingcentral och numera som civiltjänstcentral.

På området fanns även Sankt Lars kapell, som omnämns första gången på 1400-talet, men man känner inte till var den exakt fanns. I Ingermansby finns även föreningshuset Midgård, som används av byborna för hobbyverksamhet, samt en bilverkstad.