Lappträsk/Sote upphandling

Bifogat länk till Hilma.

Ett informationstillfälle ordnas i Lappträsk för alla intresserade den 10.12.2018 med början kl. 12.00 på adressen Tallmovägen 7.

Frågor/Svar (suomeksi):

–    Onko yhteisyrityksen perustaminen edellytys jatkolle? Voidaanko järjestely toteuttaa myös ilman yhteisyritystä? Eli onko tarjoajan sitouduttava osallistumishakemustaan jättäessä yhteisyrityksen perustamiseen?

Yhteisyrityksen perustaminen on edellytys jatkolla.

–    Onko tarjoajan pakko jättää tarjous kaikista kiinteistöistä vai onko yksittäisen kiinteistön osto mahdollista?

Ei ole, tästä voidaan neuvotella.

–   Valitaanko kaikki hyväksytyn tarjouksen jättäneet toimijat jatkoneuvotteluihin?

Tässä vaiheessa ilmoittaudutaan neuvottelumenettelyyn, johon kunnanhallitus valitsee osallistujat 21.12.2018 kokouksessaan. Neuvottelujen jälkeen suoritetaan kilpailutus, jossa valitaan enemmistöosakas yhteisyritykseen.

– Varmistaisin vielä, eli onko niin, että tarjoajan tulee voida tarjota sekä kotihoidon palveluita, kotihoidon tukipalveluita että asumispalveluita?

Kyllä.

–   Miten palveluiden hinnoittelu menee? Tuotetaanko asumispalvelut jatkossa palvelusetelillä? Entä miten kotihoidon kohdalla?

Tämä tarkentuu neuvotteluissa.

–  Onko tarjoajan sitouduttava ostamaan myös KOY Säästölän osakkeet?

Tästä voidaan neuvotella.

–  Lupaviranomainen vaatii asunnoilta vain 20m2 kokoa, onko 25m2 ehdoton minimivaatimus tässä hankinnassa?

Tarkentuu neuvottelujen yhteydessä.

–  Palvelut tulee tuottaa molemmilla kotimaisilla kielillä? Onko näin myös nyt ja onko henkilöstössä ruotsinkielisiä työntekijöitä?

Kyllä on ja on.

–  Varmistaisin vielä, eli tässä kohdin ei jätetä hintatietoja?

Ei jätetä.

–  Onko niin, että viranomaistodistukset toimitetaan vasta seuraavassa vaiheessa, ei vielä osallistumishakemuksen yhteydessä?

Kyllä.

– Varmistaisin vielä eli myös jatkossa terveyspalveluiden tuottaminen säilyy nykyisen toimijan vastuulla ja siirtyy maakunnalle v. 2021 eteenpäin?