Flyktingarbete

I Lappträsk bor det för närvarande inga flyktingar som berörs av mottagningsverksamhet av flyktingar.