Pukaron Paroni

Hösten 1989 fick ett arbetsdrygt och modigt byggnadsprojekt takåshöjd. Invid riksväg 6 hade uppstått en serviceoas – Pukaron Paroni. Byggandet började bara ett år tidigare. Då köpte lappträskbon Hannu Kohtaniemi en fastighet som hade fungerat som bussdepå av Etelä-Suomen Linjaliikenne.

Jag var 26 år då när jag köpte fastigheten. Ett dårskap var det ju att gå med i en överkonkurrerad bransch. En ordentlig risk, farligt mycket lån från banken och påbörja arbetet” skrattar Kohtaniemi efteråt.

När Pukaron Paroni öppnade sina dörrar räknade Kohtaniemi att det fanns 22 rastställen invid riksväg 6 mellan Helsingfors och Villmanstrand.

Under dessa 25 år har ganska många platser gått i konkurs eller slutat. Utöver oss finns det väl en plats som inte har bytt ägare under dessa år”, konstaterar Kohtaniemi.

Pukaron Paroni är en av de mest besökta gratisplatserna med över en miljon besökare. En betydande del av trafikbutikens kunder är förbipasserande men vi uppskattar också kunderna från orten. När konkurrensen är hård måste man hitta på ett sätt att vinna kundens förtroende.

Varje kund är viktig för oss och vi vill alltid betjäna våra kunder individuellt och noggrant. Service och kvalitet är i centrala roller. Vi är en äkta och ett privat alternativ på en bransch där ägandet kraftigt har centrialiserats”. konstaterar Kohtaniemi.

Kritikerna har alltid emellanåt funnits, speciellt i början.

Jag jobbade i en grop för en bränsletank när en av byns män stannade med sin cykel invid gropen och konstaterade. Voi,voi pojke, se nu vad du har börjat med. En raka med hundra i glaset, ingen stannar här. Ett tjugotal företagare har gått i konkurs. Nog stack det i hjärtat och fick en att fundera på, vad man riktigt har börjat med.”

I Lappträsk mått är företaget enormt. Med sin omsättning på ca 25 miljoner euro är Pukaron Paroni en betydande spelare också i en bredare granskning. Företaget är en av de största arbetsgivarna på området.

Vi har också 4 tankbilar som vi levererar brännolja med, åt våra kunder som hemtransport. Vi har flera tusen kunder inom Nylands område” berättar Kohtaniemi.

När man frågar om hemligheten bakom framgången är svaret flitigt arbetande och bra anställda, och det att det inte har hänt för mycket misstag.

När jag började med affärerna kände jag inte branschen speciellt bra. Misstag har hänt men uppenbarligen mindre än för konkurrenterna” skrattar Kohtaniemi.

Kohtaniemi berömmer att Lappträsk har en positiv anda och god stämning.

Allt har sin sida men jag skulle nog välja en mindre kommun för ärendena sköts enklare”.