Borgånejdens musikinstitut informerar: distansundervisning för elever som är födda 2003 eller tidigare

Musikinstitutets undervisning under tiden 3.1.-16.1.2011 övergår till distansundervisning för elever som är födda 2003 eller tidigare. För dessa elever gäller det all undervisning och hobbyverksamhet.
För elever födda 2004 och senare, börjar vårterminen med närundervisning.
Verksamheterna för Borgå Big Band och Borgå Blåsorkestern samt körerna för vuxna börjar tidigast 17.1.2022.
Alla publikevenemang som ordnas av musikinstitutet är inhiberade.
Ni beaktar väl de allmänna hälsosäkerhetsanvisningarna och kommer till musikinstitutet utrymmen helt symtomfria. I våra utrymmen rekommenderar vi stark användning av ansiktsmask och vi ber er fästa särskild uppmärksamhet vid handhygien.