Lappträsk har beviljats nästan en halv miljon euro ERUF-medel för utvecklingen av en framtids-hub på landsbygden

Lyckan kommer att göras till en ny slags landsbygdsutvecklingsmodell för hela Finland

Lappträsk kommun och dess partners har beviljats mycket stora medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden för utvecklingen av landsbygdens framtids-hub Lyckan.

– Avsikten är att utveckla en innovations- och inspirationsknutpunkt för landsbygden i Lappträsk, och det är meningen att verksamhetsmodellen distribueras till hela Finland, säger Tiina Heikka, kommundirektör i Lappträsk.

De andra genomförarna av projektet är fyra yrkeshögskolor: Laurea, Haaga-Helia, HAMK och LAB.

Lyckan-konceptet kombinerar framtidskunskaper, turism, biocirkulär ekonomi, kreativa branscher och ett människor-orienterat sätt att agera med ett nytt sätt att utveckla företagsverksamhet. Företag har möjlighet att få stöd från Lyckan i att förutse och utveckla sin verksamhet genom samutveckling med olika branscher och experter.

Den totala budgeten för Lyckan-projektet är 688 286 euro, varav 482 640 euro är ERUF-medel. Lappträsk kommuns finansieringsdel är 71 813 euro fördelat på tre år. Projektets omfattning indikeras av att projektets budget motsvarar nästan samma belopp som kommunen får skatteintäkter per år med två procent av inkomstskatten. Genomförandet av projektet börjar på hösten och pågår till slutet av augusti 2023.

– Ja, det här är en riktig lottovinst för oss, för i projektet kan vi utveckla näringslivet i Lappträsk, konstresidensverksamhet och turism. Samtidigt genomför vi vår roll som pionjärer och skapar en ny modell för att utveckla verksamheten på landsbygden, särskilt i små kommuner, från landsbygdens egna resurser, gläder sig kommundirektör Heikka.

Företagen har den största nyttan av projektet, så projektet är en betydande investering i befintlig och framtida affärsverksamhet i Lappträsk. Syftet med projektet är bl.a. att utveckla Lappträsk som ett turistmål, särskilt kring inhemsk mat och upplevelseturism, att etablera ett konstresidens i kommunen och att skapa ett kompetenscentrum i vertikalodling i Lappträsk samt att skapa ny affärsverksamhet för vidare användning av kommunens biprodukter med hjälp av Living Lab-konceptet. Projektet kommer att fortsätta Lappträsks lyckade projektverksamhet (bl.a. Resurssmart med människoorienterade resurser, Livskraft från biogas, och Välmående utrymmen).

Lyckan fungerar som en framtids-hub och inspirationscentrum för landsbygden och stärker hållbart entreprenörskap på landsbygden. Innovationscentret som ska utvecklas ger möjlighet till start-up verksamhet och kommer att stödja särskilt små och medelstora företag på landsbygden. Lyckans innovationsplattform fungerar på ett tvärvetenskapligt, tväradministrativt och nätverkat sätt, vilket möjliggör kombinerande av företag, föreningar och samhällsengagemang och skapar nya initiativ. Lyckan fungerar som en plattform för experiment och utveckling och som ett pilotcenter för olika nya lösningar, där invånare och andra användare spelar en viktig roll som en källa till behovsbaserad utveckling.

Syftet med projektet är att skapa en modell av Lyckan-konceptet som kan användas regionalt över hela landet, särskilt på landsbygden.

– Framtidens innovationer bor på landsbygden och Lyckan ger ett hem för deras utveckling, avslutar Heikka.

Tilläggsuppgifter:
Tiina Heikka
044 720 8686
tiina.heikka@lapinjarvi.fi