Lapinjärven Huoltopiste

Då Huoltopiste grundades år 1992 fanns det ingen egentlig bilverkstad i
Lappträsk. Grundare Micael Sjöbergs tidigare arbetsförhållande hade tagit
slut under lågkonjunkturen, och att starta ett eget företag i den lediga
hallen i Ingermansby kändes naturligt.

Till en början fungerade företaget i några år som en enmans bilverkstad, men
i och med att efterfrågan steg, utvidgade man även företagets verksamhet och
utrymmen. Upphandlingen av hallen hör till de största tillväxtspurtarna, och
resultatet är att istället för den ursprungliga 400m² stora
reparationsverkstaden står nuförtiden en 1200m²  stor hall, och på grannens
sida finns även 1000m²  i tilläggsutrymmen. På Huoltopiste arbetar 7
anställda år 2016 och varje vecka får 50-60 bilar service där. Import- och
återförsäljningsverksamheten, där hela Finland är marknadsområde,  utgör
dock 70 % av företagets omsättning.

Grundare Sjöberg är trefaldig finsk mästare i F-cup rally och hobbyn märks i
affärsverksamheten: nästan från början har även import av rallydäck och
rallydelar,  samt byggande av rallybilar hört till affärsverksamheten.