Låna en Fatbike eller SUP-bräda!

Ungdomsarbetet i Lappträsk har skaffat två Fatbike-cyklar och fyra SUP-brädor som kan lånas med bibliotekskort i biblioteket. Ungdomarna prioriteras, men även andra kan låna cyklar och brädor om de är lediga. Fatbike-cyklarnas lånetid är 3 dagar, SUP-brädornas 1 dag. Åldersgränsen är 15 år. Personer som är under 15 år kan låna i sällskap av en vårdnadshavare som lånar cykeln eller brädan på sitt eget bibliotekskort. Läs mera här!