Låna en Fatbike eller SUP-bräda!

Ungdomsarbetet i Lappträsk har skaffat två Fatbike-cyklar och fyra SUP-brädor som kan lånas med bibliotekskort i biblioteket. Ungdomarna prioriteras, men även andra kan låna cyklar och brädor om de är lediga. Fatbike-cyklarnas lånetid är 3 dagar, SUP-brädornas 1 dag. Åldersgränsen är 15 år. Personer som är under 15 år kan låna i sällskap av en vårdnadshavare som lånar cykeln eller brädan på sitt eget bibliotekskort. Läs mera här!

Privat: Sportutrustning

 

Fatbike

På huvudbiblioteket kan du låna Fatbike-terrängcykel och cykelhjälm.

Lappträsk Ungdomsarbete har skaffat två Fatbike-cyklar. Cyklarna finns på biblioteket till slutet av oktober. Ungdomarna prioriteras, men även andra låntagare kan låna en cykel om det finns lediga cyklar i biblioteket.

Cykeln lånas med bibliotekskort i biblioteket och återlämnas till biblioteket under bibliotekets öppethållningstider. Lånetiden är tre (3) dagar.

Åldersgränsen är 15 år. Låntagarna som är under 15 år kan låna cykeln i sällskap av en vårdnadshavare som lånar cykeln på sitt eget bibliotekskort. Ytterligare infromation: Lappträsk bibliotek, tel. 050 3138 631, e-post: lapinjarvi.kirjasto@lapinjarvi.fi.

Ansvar för cykeln

Fatbike-cykeln och hjälmen återlämnas i samma skick som när cykeln lånades. Eventuella cykel- och personskador är på låntagarens ansvar. Om cykeln har blivit mycket smutsig under lånetiden ska låntagaren tvätta den. Låntagaren justerar sadelhöjden själv.

Cykelnyckeln är på låntagarens ansvar tills den är returnerad. Låntagaren får inte ge nyckeln till en annan person. Cykeln får inte lämnas olåst och obevakad.

Låntagaren är skyldig att ersätta såväl skadegörelse som skett under lånetiden som delar som försvunnit under lånetiden. Låntagaren behöver inte ersätta skador som orsakats av slitage.

Ersättninspriset för fatbike-cykeln är 400 euro. Låntagaren betalar ersättningspriset om cykeln har blivit irreparabelt skadad, stulen, fösvunnen eller om cykeln inte återlämnas till biblioteket.

 

 

SUP-brädor

Ungdomsarbetet i Lappträsk har skaffat fyra Deep Sea Shark-SUP-brädor som kan lånas på huvudbiblioteket. Ungdomarna prioriteras, men även andra låntagare kan låna en bräda om det fins lediga brädor i biblioteket.

Brädan lånas med bibliotekskort i biblioteket och återlämnas till biblioteket under bibliotekets öppethållningstider. Lånetiden är en (1) dag.

Paddel, pump och flytväst ingår i lånet. Låntagaren pumpar upp SUP-brädan själv. Vi rekommenderar starkt användning av flytväst.

Åldersgränsen är 15 år. Låntagarna som är under 15 år kan låna en SUP-bräda i sällskap av en vårdnadshavare som lånar brädan på sitt eget bibliotekskort. Ytterligare infromation: Lappträsk bibliotek, tel. 050 3138 631, e-post: lapinjarvi.kirjasto@lapinjarvi.fi.

Ansvar för SUP-brädan

Eventuella bräda- och personskador är på låntagarens ansvar. Låntagaren är skyldig att ersätta såväl skadegörelse som skett under lånetiden som delar som försvunnit under lånetiden. Låntagaren behöver inte ersätta skador som orsakats av slitage.

SUP-bräda, paddel, pump och flytväst är på låntagarens ansvar tills de är returnerade. Löntagaren tömmer brädan på luft innan återlämning.

Ersättninspriset för brädan är 500 euro. Låntagaren betalar ersättningspriset om brädan har blivit irreparabelt skadad, stulen, fösvunnen eller om den inte återlämnas till biblioteket.

Andra utrustning och utomhuspel

På huvudbiblioteket kan man låna kettlebell, gångstavar, beachvolleyboll, badminton, pentanque, mölkky, krokett och en disc golf sett. Lånetid är 10 dagar.